Izoliuojančios movos užtikrina vamzdyno elektros izoliaciją nuo kintamųjų ir pastoviųjų srovių tarp tinklo sudedamųjų elementų, o taip pat užtikrina elektros izoliaciją tarp tinklo ir gavėjų instaliacijos. Naudojamos katodinės apsaugos sistemose:

- požeminėse ir antžeminėse vamzdynuose,

- dujotiekių atšakose, redukciniuose-matavimų stotyse

- degalinėse ir degalų bazėse žymėtų vamzdyno skyrių izoliavimui arba kitų požeminių ir antžeminių infrastruktūrų intaliacijai,

- dūjų ir naftos kasyklose